Privacybeleid

AgileWalls B.V. ("ons", "wij", of "onze") beheert de website https://agilewalls.com (de "Dienst").

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze service gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot deze gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden, die toegankelijk zijn via de website https://agilewalls.com (de "Service").

Definities

 • Service. Service is de https://agilewalls.com/ website beheerd door AgileWalls B.V..
 • Persoonlijke gegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van deze gegevens (of van deze en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).
 • Gebruiksgegevens. Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Cookies. Cookies zijn kleine stukjes data die op je apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.
 • Gegevensbeheerder. Gegevensverantwoordelijke" betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (alleen, gezamenlijk of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt.
 • Gegevensverwerkers (of dienstverleners). Gegevensverwerker (of Dienstverlener) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de Gegevensverwerker. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende Dienstverleners om uw gegevens effectiever te verwerken.
 • Betrokkene (of Gebruiker). De Betrokkene is elke levende persoon die gebruik maakt van onze Service en het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Verzamelen en gebruiken van informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Opslag van gegevens

AgileWalls bewaart alle gegevens binnen de EU (België en Duitsland). Bovendien voldoen alle gegevensoverdrachten aan de vereisten van de EU/VS General Data Protection Regulation (GDPR) onder de Standard Contractual Clauses (SCC's).

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Land van verblijf
 • Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. Je kunt je afmelden voor het ontvangen van (een deel van) deze communicatie van ons door de afmeldlink of instructies te volgen in elke e-mail die we sturen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop de Service wordt benaderd en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres (bijv. IP-adres) van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Tracking- en cookiegegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en opgeslagen op uw apparaat. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessiecookies. We gebruiken Sessiecookies om onze Service uit te voeren.
 • Voorkeurcookies. We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

AgileWalls B.V. gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Onze service leveren en onderhouden
 • Om u te informeren over wijzigingen aan onze service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service wanneer u daarvoor kiest
 • Klantenondersteuning bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Het gebruik van onze service controleren
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al hebt gekocht of waarover u al hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Als u afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), is de rechtsgrondslag van AgileWalls B.V. voor het verzamelen en gebruiken van de in dit Privacybeleid beschreven persoonsgegevens afhankelijk van de Persoonsgegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

AgileWalls B.V. kan uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

 • Je hebt ons toestemming gegeven om dit te doen
 • De verwerking is in ons legitieme belang en uw rechten doen hier niet aan af
 • Voor betalingsverwerking
 • De wet naleven

Bewaren van gegevens

AgileWalls B.V. zal uw Persoonsgegevens alleen bewaren voor zolang als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

AgileWalls B.V. zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u akkoord gaat met die overdracht.

AgileWalls B.V. zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen doorgifte van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate maatregelen zijn getroffen, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

Indien AgileWalls B.V. betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan AgileWalls B.V. verplicht zijn uw Persoonsgegevens te openbaren indien daartoe verplicht door de wet of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

AgileWalls B.V. kan uw persoonsgegevens openbaren in de goede trouw dat een dergelijke handeling nodig is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van AgileWalls B.V. te beschermen en verdedigen.
 • Om mogelijke overtredingen in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek te beschermen
 • Bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van je gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

"Niet volgen"-signalen

Wij ondersteunen Do Not Track ("DNT") niet. Do Not Track is een voorkeursinstelling die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming volgens de GDPR (General Data Protection Regulation)

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. AgileWalls B.V. streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • Het recht om de informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Wanneer dit mogelijk is, kunt u uw Persoonsgegevens rechtstreeks in uw accountinstellingen openen, bijwerken of laten verwijderen. Als u deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.
 • Het recht op correctie. U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking. U hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
 • Het recht op gegevensportabiliteit. U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht om toestemming in te trekken. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer AgileWalls B.V. vertrouwde op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze service te vergemakkelijken ("Service Providers"), om de service namens ons te verlenen, om service-gerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen analyseren hoe onze service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze gegevens niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Analytics

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

 • Google AnalyticsGoogle Analytics is een webanalysedienst van Google die websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit.Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google, kunt u terecht op de Google Privacy & Voorwaarden webpagina: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Betalingen

We kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden binnen de Service. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor het verwerken van betalingen (bijv. betalingsverwerkers).

We zullen je betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Deze gegevens worden rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers, wiens gebruik van je persoonlijke gegevens wordt geregeld door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS vereisten helpen de veilige verwerking van betalingsinformatie te garanderen.

De betalingsverwerkers waar we mee werken zijn:

Koppelingen naar andere sites

Onze service kan koppelingen naar andere sites bevatten die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt.

We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze service is niet gericht op personen jonger dan 18 jaar ("Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare gegevens van personen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen Persoonsgegevens aan ons hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder dat de toestemming van de ouders is geverifieerd, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We laten u dit weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en we werken de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bij.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina worden gepubliceerd.

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op:

nl_NLNL